Offert / Förfrågan

Fastighetsförvaltning i Stockholm

Allt du behöver som fastighetsägare – under samma tak

Fastighetsmarknaden är het i Sverige i dag

Se till att dina fastigheter förvaltas på rätt sätt genom att kontakta oss på Teek Fastighetsförvaltning AB – vi är firman som behärskar alla aspekter av fastighetsförvaltning i Stockholm. 

Vi anlitas även för upphandling, projektering och projektledning

TEEK hjälper Dig som  bostadsrättsförening eller  annan typ av fastighetsägare med allt inom fastighetsförvaltning. Vår målsättning är att göra förvaltningen så problemfri som möjligt för Dig! 

Kontakta oss

Mer information om Teek

Kompetent och mångsidig fastighetsförvaltning i Stockholm

Välkommen till Teek Fastighetsförvaltning AB! Vi kan bli din partner inom fastighetsförvaltning i Stockholm. Vi kan se till att dina fastigheter tas om hand på ett kompetent sätt – vi vet hur tar hand om en fastighet på bästa sätt.

Fastighetsförvaltning är ett brett område där det inte alltid är lätt att ha full överblick. Service, drift , teknisk och ekonomisk förvaltning – det är svårt att hinna med allt på egen hand som fastighetsägare. Vi kan se till att dina fastigheter förvaltas på ett korrekt sätt samtidigt som du sparar tid och energi. För oss på Teek är det viktigt att lära känna kunden och fastigheten utan och innan. Med regelbunden tillsyn och kontroll av driften så blir våra medarbetare familjära med fastigheten. På det sättet kan vi snabbt få bukt med problem som uppstår eller riskerar att uppstå på längre sikt. Vi kan dessutom ge såväl fastighetsägare som hyresgäster en känsla av trygghet och igenkänning. Alla ska veta att de kan vända sig till oss om några problem uppstår med fastigheten eller om det finns några frågor.

Ett stort och kompetent kontaktnät

Vi har ett stort och brett kontaktnät som gör att vi kan hjälpa våra kunder med allt som har med fastigheten att göra: projektledning, nybyggnad och renovering, installationer av el, stambyten, trädgårdsskötsel, service av hissar och mycket mer.

Det viktigaste när det handlar om fastighetsförvaltning i Stockholm är att hyresgästerna ska trivas, oavsett om det handlar om boende eller affärsidkare. Detta gör att det krävs en hel del underhåll och service, annars riskerar man ett snabbt förfall.

Regelbunden tillsyn måste genomföras och felanmälningar måste in i tid. Reparationer, städinsatser och annan service måste samordnas och genomföras så snabbt som möjligt. Vi kan hjälpa dig med att lägga upp långsiktiga och detaljerade planer och utföra de service- och underhållsarbeten som behövs i din fastighet.

Här berättar vi mer om de huvudsakliga delarna som ingår i våra fastighetsförvaltningstjänster:

Teknisk fastighetsförvaltning 

Vi tar fram en speciell underhållsplan för varje fastighet. Med hjälp av denna kontinuerligt uppdaterade plan kan vi lokalisera de problem som uppstår och möta hyresgästernas behov. Vi bevakar hyresavtal, följer upp nyckeltal och hanterar försäkringsärenden.

Ekonomisk fastighetsförvaltning 

Vi kan även hjälpa dig med kontinuerliga ekonomiska uppgifter. På detta sätt sparar vi mycket tid och energi åt er. Vi har kontakt med erfarna och duktiga revisorer, banker, kreditinstitut och andra finansiella experter. Med dessa kompetenser kan vi hjälpa till med ekonomiska frågor inom fastighetsområdet. Leverantörsfakturor, kontering, momsredovisning och mycket annat ingår i detta område. Vi kan även hjälpa till med långsiktiga prognoser och budgetsammanställningar. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster inom ekonomisk fastighetsförvaltning i Stockholm.

Fastighetsservice

Vi kan skräddarsy en plan som passar dina önskemål och din fastighets behov. Rondering och tillsyn, felanmälan, inre och yttre fastighetsskötsel, trappstädning och mycket annat ingår i våra paket för fastighetsservice. Vi har goda kontakter med kompetenta och erfarna entreprenörer i alla relevanta branscher, som bygg, el och VVS.

Fastighetsdrift

Våra erfarna tekniker utför tillsyn och skötsel av fastigheter och underhåller i felavhjälpande syfte. Andra tjänster inom fastighetsdrift som vi utför är förbättring av luft och inomhusklimat, energioptimering, rapportering av felstatistik och uppföljning av fastighetens mediaförbrukning.

Varje fastighetsägare har mycket att tänka på – ta hjälp av oss så kan vi förvalta dina värdefulla kvadratmeter på bästa sätt. Låt oss på Teek bli din partner inom fastighetsförvaltning i Stockholm!