Offert / Förfrågan

Teknisk förvaltning

TEEKs tekniska förvaltning baseras på underhållsplanen som vi tar fram för varje fastighet. 

Den uppdateras regelbundet för att fånga upp byggnadstekniska förändringar och hyresgästbehov samt underlätta fastighetsägarens budgetering av drift- och underhållskostnader. I den tekniska förvaltningen kan också ingå tjänster som bevakning av hyresavtal, visningar, förhandlingar, uppföljning av nyckeltal och hantering av försäkringsärenden. 

Som en separat del av den tekniska förvaltningen levererar TEEKs projektorganisation hyresgästanpassningar, ombyggnationer, projektledning och projektuppföljningar

Kontakta oss för en offert / förfrågan