Offert / Förfrågan

Ekonomisk förvaltning

TEEK tar inom ramen för den ekonomiska förvaltningen hand om dagliga ekonomiuppgifter.

Till exempel hantering av leverantörsfakturor, kontering, utbetalningar, avstämningar, hyresadministration, redovisning, bokslut, moms, lånehantering, likviditetsprognos, deklaration samt löneutbetalning. I arbetet ingår även mer omfattande moment som framtagande av prognoser och budgetsammanställningar. 

TEEK har goda kontakter med revisorer, banker, kreditinstitut och erfarna fastighetsrådgivare och kan erbjuda kvalificerad rådgivning inom alla typer av fastighetsrelaterade frågor.

Ekonomin känns ofta betungande

Den ekonomiska delen av fastighetsförvaltningen är något som många fastighetsägare upplever som betungande. Vi kan hjälpa till även med den biten och ta hand om pappersarbetet. Med vår hjälp slipper du problem med Skatteverket, fordringsägare och andra intressenter och myndigheter.

Vi har som målsättning att göra fastighetsförvaltningen så problemfri och enkel som möjligt för dig. Fastighetsservice, fastighetsdrift, teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning – vi kan ta hand om din fastighets skötsel ur alla aspekter. Vi sätter alltid kunden i centrum och lägger därför stor vikt på relationer, ett professionellt bemötande och att alltid leva upp till våra löften och hålla tider.

Kontakta oss för en offert / förfrågan